domů.gif

Podstatná jména středního rodu

  U podstatných jmen urči správnou koncovku a vzor.

             

1

-

2

-

3

 

 

v srdcch 

stát za kormidl

  pod křesl

loď na Lab

 smýčit košťat

mít tajemstv

 vitamíny v ovoc
 

růže s poupat
 

hrát si s mláďat

sytit se jídl

chybně :                      tvoje známka :  

znovu